Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

O Konferencji

Krzysztof Głomb

Krzysztof Głomb
Prezes
Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”


Pandemia COVID-19 poddała cyfrowe państwo polskie ciężkiej próbie. Z jednej strony zdynamizowała korzystanie z e-usług publicznych, które biły rekordy popularności. Z drugiej zaś, odcięła od tego jedynego - przez długi czas - kanału załatwiania swoich spraw w urzędach miliony cyfrowo „niepiśmiennych”. To cieszyliśmy się wzrostem liczby profili zaufanych na ePUAP do kilkunastu milionów, to znów narzekaliśmy na kłopoty z komunikacją z urzędnikami naszej gminy pracującymi w domach. Wszystkim doskwierała „zdalna edukacja”, ale wielu cieszyło się z „pracy zdalnej”. Systemy informatyczne ochrony zdrowia uratowały ciągłość świadczenia jej usług, Internetowe Konto Pacjenta stało się bardziej popularne niż wiele serwisów rozrywkowych online.

Obraz ostatniego roku transformacji cyfrowej sektora publicznego jest zatem nieostry, a wnioski z niego niejednoznaczne. Tym bardziej, że – jak pokazuje wskaźnik DESI 2021 – w większości krajów członkowskich UE transformacja cyfrowa przebiegała szybciej, głębiej, także w aspekcie rozwoju kompetencji cyfrowych. Podczas 25 KMWI spróbujemy go jednak wyostrzyć i skonkretyzować, pokazując także główne kierunki rozwoju cyfrowej administracji bazujące na założeniach Architektury Informacyjnej Państwa – długo oczekiwanego, a dziś już przesądzonego fundamentu dla działań Rządu i samorządów na najbliższą dekadę.

25KMWI, drugie warszawskie spotkanie samorządowych liderów transformacji cyfrowej, stanie się miejscem spotkania idei kreowanych na poziomie centralnym z oczekiwaniami i kreatywnymi pomysłami na poziomie lokalnym i regionalnym. Zorganizujemy debaty na tematy fundamentalne: roli samorządów w inwestycjach 5G, finansowania projektów cyfrowych i linii demarkacyjnych między programami centralnymi a regionalnymi, cyberbezpieczeństwa urzędów i samorządowych jednostek organizacyjnych, czy realiów polskich smart cities. Pokażemy modelowe inwestycje cyfrowe w polskich miastach, powiatach i województwach.

A przede wszystkim spotkamy się po raz pierwszy, twarzą w twarz, po 3 latach komunikacji online, mam nadzieję w dobrym zdrowiu, by z kreatywnością i odwagą podejmowania trudnych tematów rozmawiać o przyszłości transformacji cyfrowej naszych samorządów. Jestem przekonany, że debata na ten temat potrzebuje dziś w Polsce silnego zastrzyku energii i mądrych ustaleń poza codziennymi podziałami. 25KMWI będzie dobrym forum dla takich prac i aktywności, których wyniki postaramy się przenieść na poziom decydencki. To powód, dla którego w tym roku szczególnie zapraszam na KMWI.

Ale zapraszam na nią także dlatego, że tegoroczna edycja będzie 25 jubileuszowym spotkaniem liderów rozwoju cyfrowego w samorządach, co postaramy się uczcić stosownie do rangi tej najdłużej rozwijającej się konferencji na temat elektronicznej administracji w Środkowo-Wschodniej Europie. Zachęcam zatem wszystkie koleżanki i kolegów, uczestników dwudziestu czterech edycji KMWI: spotkajmy się w 22-23 czerwca br. w Warszawie!

 

Udział w 25 KMWI potwierdzili już m.in.:

Agnieszka Aleksiejczuk - dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Wojewodztwa Podlaskiego, Marta Brzoza - dyrektor Departamentu Regulacji ORANGE, Grzegorz Cichy - Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, prezes Unii Miasteczek Polskich; Szymon Ciupa - ekspert smart city & GIS; Jan Maciej Czajkowski - współprzewodniczący Zespołu Społeczeństwa Informacyjnego KWRiST, Związek Miast Polskich; Grzegorz Czwordon - zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji KPRM, Aleksander Dumański - dyrektor Departamentu Rozwoju Usług KPRM; dr inż. Ewa Janczar - członek Zarządu ds. cyfryzacji w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim, Agnieszka Jankowska - dyrektor public affairs, T-Mobile; Dariusz Jędryczek - analityk, Departament Architektury Informacyjnej Państwa KPRM, Monika Kamińska - dyrektor Biura ds. Smart City Urzędu Miasta Białystok, Przemysław Koch – dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki; Grzegorz P. Kubalski - zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich,  Krystyna Michalik - analityk, Departament Architektury Informacyjnej Państwa KPRM; Grzegorz Nawrocki - dziennikarz; Piotr Olkiewicz - ekspert sustainbility&smart city, Sieć Miasto Cyfrowe, Partnerska Inicjatywa Miast; Jacek Orłowski - kierownik Działu Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych oraz Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym, a także wicedyrektor Programu GovTech Polska realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów; Tadeusz Osowski - dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy; Rafał Pawlak - kierownik Zakładu Badań Systemów i Urządzeń, Instytut Łączności;  Janusz Popielewski - dyrektor Wydziału Informatyki Urzędu Miasta Bydgoszczy; Krzysztof Silicki - dyrektor ds. Zastępca Dyrektora NASK, dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa i Innowacji; Marcin Skonieczka - Wójt Gminy Płużnica; Sylwia Stefaniak - Departament Tożsamości Cyfrowej KPRM; Rafał Sukiennik - dyrektor Departamentu Rozwoju Cyfrowego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej; Anna Szarycz - dyrektor Biura Rozwoju Organizacji, Urzędu Miejskiego Wrocławia; Sylwester Szczepaniak - koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city, Unia Metropolii Polskich; Paweł Szmajda - Business Development Manager w Comarch; Sławomir Świder - zastępca dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej, Urząd Miasta Rzeszowa; Ewa Weber - zastępca Prezydenta Miasta Gliwice; Łukasz Wojewoda - dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa KPRM; Marcin Wojtkowiak - Wójt Gminy Czerwonak; Małgorzata Zakrzewska - Chief Corporate Communications Officer PLAY; Wioletta Zwara - Naczelnik Wydziału Obsługi Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji w DAIP KPRM.