Menu dostępności (CTRL+U)
Zmień kontrast
Podświetl linki
Zatrzymaj animacje
Powiększ tekst
Szerokość tekstu
Wysokość linii
Resetuj ustawienia

O Konferencji

Krzysztof Głomb

Krzysztof Głomb
Prezes
Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”


Pandemia COVID-19 poddała cyfrowe państwo polskie ciężkiej próbie. Z jednej strony zdynamizowała korzystanie z e-usług publicznych, które biły rekordy popularności. Z drugiej zaś, odcięła od tego jedynego - przez długi czas - kanału załatwiania swoich spraw w urzędach miliony cyfrowo „niepiśmiennych”. To cieszyliśmy się wzrostem liczby profili zaufanych na ePUAP do kilkunastu milionów, to znów narzekaliśmy na kłopoty z komunikacją z urzędnikami naszej gminy pracującymi w domach. Wszystkim doskwierała „zdalna edukacja”, ale wielu cieszyło się z „pracy zdalnej”. Systemy informatyczne ochrony zdrowia uratowały ciągłość świadczenia jej usług, Internetowe Konto Pacjenta stało się bardziej popularne niż wiele serwisów rozrywkowych online.

Obraz ostatniego roku transformacji cyfrowej sektora publicznego jest zatem nieostry, a wnioski z niego niejednoznaczne. Tym bardziej, że – jak pokazuje wskaźnik DESI 2021 – w większości krajów członkowskich UE transformacja cyfrowa przebiegała szybciej, głębiej, także w aspekcie rozwoju kompetencji cyfrowych. Podczas 25 KMWI spróbujemy go jednak wyostrzyć i skonkretyzować, pokazując także główne kierunki rozwoju cyfrowej administracji bazujące na założeniach Architektury Informacyjnej Państwa – długo oczekiwanego, a dziś już przesądzonego fundamentu dla działań Rządu i samorządów na najbliższą dekadę.

25KMWI, drugie warszawskie spotkanie samorządowych liderów transformacji cyfrowej, stanie się miejscem spotkania idei kreowanych na poziomie centralnym z oczekiwaniami i kreatywnymi pomysłami na poziomie lokalnym i regionalnym. Zorganizujemy debaty na tematy fundamentalne: roli samorządów w inwestycjach 5G, finansowania projektów cyfrowych i linii demarkacyjnych między programami centralnymi a regionalnymi, cyberbezpieczeństwa urzędów i samorządowych jednostek organizacyjnych, czy realiów polskich smart cities. Pokażemy modelowe inwestycje cyfrowe w polskich miastach, powiatach i województwach.

A przede wszystkim spotkamy się po raz pierwszy, twarzą w twarz, po 3 latach komunikacji online, mam nadzieję w dobrym zdrowiu, by z kreatywnością i odwagą podejmowania trudnych tematów rozmawiać o przyszłości transformacji cyfrowej naszych samorządów. Jestem przekonany, że debata na ten temat potrzebuje dziś w Polsce silnego zastrzyku energii i mądrych ustaleń poza codziennymi podziałami. 25KMWI będzie dobrym forum dla takich prac i aktywności, których wyniki postaramy się przenieść na poziom decydencki. To powód, dla którego w tym roku szczególnie zapraszam na KMWI.

Ale zapraszam na nią także dlatego, że tegoroczna edycja będzie 25 jubileuszowym spotkaniem liderów rozwoju cyfrowego w samorządach, co postaramy się uczcić stosownie do rangi tej najdłużej rozwijającej się konferencji na temat elektronicznej administracji w Środkowo-Wschodniej Europie. Zachęcam zatem wszystkie koleżanki i kolegów, uczestników dwudziestu czterech edycji KMWI: spotkajmy się w 22-23 czerwca br. w Warszawie!

Informator dla uczestników 25 KMWI