Adam Korta

Starosta bocheński

Absolwent Akademii Rolniczej w Krakowie. Ukończył również studia podyplomowe z Zarządzania w administracji publicznej na Uniwersytecie Ekonomicznym oraz General in Community Management studia MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu działającej przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Doświadczenie w samorządzie gminnym zdobył pełniąc funkcję Radnego Miasta Bochnia w latach 2010 – 2014, jak również kierując Powiatowym Zarządem Dróg w Bochni. Jednostką zajmującą się infrastrukturą drogową i mostową w Powiecie Bocheńskim. W tym okresie Zarząd Dróg zrealizował szereg zadań inwestycyjnych i remontowych za około 100 milionów złotych. Poprawiono tym samym standard i bezpieczeństwo poruszania się po drogach, mostach, chodnikach i ścieżkach rowerowych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu jednostką administracji publicznej, budżetem zadaniowym, kadrami, pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz zarządzaniu procesowym.

Wielokrotnie uczestniczył w akcjach społecznych o charakterze charytatywnym, czego zwieńczeniem było otrzymanie tytułu Honorowego Wolontariusza Małopolski od organizacji pożytku publicznego zajmującej się wspieraniem osób chorych na mukowiscydozę.

Zasiada w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu w Zespole Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej i Środowiska oraz w Zespole ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli.