Artur Wawrzyniak

Zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia

Ukończył studia wyższe na Politechnice Wrocławskiej oraz studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu.

Od 2001 roku związany z Urzędem Miejskim Wrocławia zajmował się planowaniem przestrzennym, w tym rozwojem układu komunikacyjnego  miasta oraz koordynacją działań projektowych w zakresie rozwoju transportu szynowego. Następnie, na stanowisku kierownika projektu, nadzorował i koordynował realizacje projektów z obszaru Smart City, takich jak: „Asystent Mieszkańca”, „System integracji usług miejskich we Wrocławiu” czy „Rozbudowa systemu sterowania ruchem o budowę sygnalizacji świetlnych, urządzenie statusu priorytetu - cyfra ITS oraz aplikację Mobilny Asystent Mieszkańca, na terenie Wrocławia”. Koordynował działania oraz realizację projektów w ramach CityLAB, w tym testowanie technologii związanych z integracją danych, inteligentnym systemem parkowania (kamery, czujniki), systemami telekomunikacji m.in. LoRa, urządzeniami typu beacon oraz urządzeniami związanymi z telemedycyną.

Od 2019 roku, w Biurze Rozwoju Organizacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, zajmuje się transformacją procesową i cyfrową instytucji miejskich. Obecnie, na stanowisku zastępcy dyrektora Biura, odpowiada m.in. za realizację projektów cyfrowych p.n. „System transformacji cyfrowej i procesowej w Departamencie Strategii i Rozwoju Miasta” oraz „Zintegrowana Platforma Zarządzania JST - Projekt Pilotażowy”.