Dr Krzysztof Janik

Adiunkt w Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Minister Spraw WewnÄ™trznych i Administracji w latach 2001-2004.