Dr inż. Grzegorz Bliźniuk

Adiunkt na Wydziale Cybernetyki WAT

Dyrektor Departamentu Systemów Informatycznych Administracji Publicznej w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji w latach 2003-2005 oraz podsekretarz stanu ds. informatyzacji w MSWiA i pełnomocnik Rządu RP ds. Systemu Informacyjnego Schengen i Systemu Informacji Wizowej w latach 2005-2007.