Dr Szymon Mamrot

Zastępca kierownika Grupy Badawczej Gospodarki Cyfrowej, Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

Ekspert z zakresu e-administracji i e-gospodarki. Od wielu lat zaangażowany w realizację projektów związanych z rozwojem cyfrowych usług publicznych w Polsce w tym serwisu Biznes.gov.pl. Koordynator krajowy ds. Jednolitego Portalu Cyfrowego w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.

Koordynator krajowy międzynarodowych projektów badawczych związanych z rozwojem jednolitego rynku cyfrowego w UE. Autor publikacji naukowych z zakresu e-administracji i e-prawa.