Artur Krawczyk

Dyrektor projektów cyfrowych, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”

Od 18 lat aktywnie działa w edukacji, zajmując się rozwojem umiejętności cyfrowych i aktywizującymi metodami dydaktycznymi. Na co dzień jest Dyrektorem Projektów Cyfrowych Stowarzyszenia “Miasta w Internecie” i Członkiem Rady Programowej Szerokiego Porozumienia Na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, ekspertem Wrocławskiego Parku Technologicznego w obszarze kompetencji przyszłości.

Jako menedżer projektów międzynarodowych i kilkudziesięciu krajowych projektów edukacyjnych oraz jako jedyny polski uczestnik programu International Visitor Leadership Programme 21st Century ChangeMakers, realizowanego przez Departament Stanu Stanów Zjednoczonych w 2019r, zdobył doświadczenia, którymi dziś dzieli się, wspierając kadrę pedagogiczną i zarządzającą placówek oświatowych w całym kraju.