Mirosław Śmiałek

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego ds. Regulacji i Współpracy Międzyoperatorskiej w firmie Polkomtel Sp. z o.o.

Doświadczony manager i ekspert rynku telekomunikacyjnego; kreator i współtwórca wielu rozwiązań i procesów.

Ukończył Politechnikę Warszawską na dwóch kierunkach: Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Marketingu i Zarządzania na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Od 1997 roku związany z branżą telekomunikacyjną. Wdrażał i rozwijał kolejne generacje telefonii komórkowej w Polsce. W latach 1997-2008 pracował dla Polskiej Telefonii Cyfrowej. Od 2008 r. pracuje dla Grupy Polsat Plus. Obecnie odpowiada za obszar regulacji i współpracy międzyoperatorskiej w Polkomtel Sp. z o.o. (operator sieci Plus).

Brał udział w tworzeniu a następnie nadzorował procesy wykonywania kluczowych umów o współpracy między operatorami krajowymi, a także umów dotyczących usług roamingu międzynarodowego z operatorami zagranicznymi, w tym standardów kształtowanych przez GSM Association.

Jako Wiceprezes ds. telekomunikacyjnych PIIT reprezentuje branże ICT w działaniach edukacyjnych i promocyjnych, a także procesach opiniowania i implementacji zmian otoczenia regulacyjnego. Uczestniczy w procesach konsultacji i uzgodnień z organami regulacyjnymi, instytucjami rządowymi, Parlamentem, podmiotami UE, a także ośrodkami naukowymi i innymi izbami branżowymi, przy tworzeniu szeroko rozumianych regulacji rynku usług komunikacji elektronicznej.

Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych konferencjach branżowych oraz szkoleniach specjalistycznych.

Aktualnie:

  • Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego i Nadzoru Właścicielskiego ds. Regulacji i Współpracy Międzyoperatorskiej w firmie Polkomtel Sp. z o.o.
  • Wiceprezes ds. telekomunikacji Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT).
  • Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacji i Cyberbezpieczeństwo.