Tadeusz Osowski

Dyrektor Biura Cyfryzacji Miasta Urzędu m.st. Warszawy

Odpowiada za projektowanie i realizację zintegrowanego podejścia do cyfryzacji miasta, niezbędnego dla procesu inteligentnego rozwoju. Kieruje złożonymi projektami z zakresu rozwoju, innowacji cyfrowych i konsolidacji e-usług. Jest zwolennikiem systemowego podejścia do transformacji cyfrowej a pod jego kierunkiem został wypracowany strategiczny dokument „Polityka Transformacji Cyfrowej Warszawy” wprowadzony zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy. W 2019 roku otrzymał nagrodę „Diamond City Architect Digital” przyznawaną przez Magazyn Dyrektorów IT Klubu CIO. Od stycznia 2020 r. do marca 2021 r. brał udział w w programie dla 20 stolic Europy „Bloomberg Leading Digital Innovation Program” w Harvard Kennedy School. Jest zwolennikiem koncepcji budowania miejskich platform cyfrowych (ang. "City-as-a-Platform").

Koncentruje się na projektach „Smart City”, zwłaszcza tych z dużym udziałem i zaangażowaniem mieszkańców. Kierował wdrożeniami m.in. platformy komunikacji z mieszkańcami „Warszawa 19115”, platformy IoT - „Internetu Rzeczy” - „iot.warszawa.pl”, platformy Otwartych Danych „api.um.warszawa.pl”, a także platformy e-usług „moja.warszawa19115.pl” zbudowanej w prywatnej chmurze obliczeniowej opartej na kontenerach, dedykowanej do realizacji e-usług miasta w modelu mikro-usługowym.

Obecnie zajmuje się tworzeniem aplikacji mobilnej integrującej dostępne rozwiązania i świadczącej codzienne usługi oczekiwane przez mieszkańców zwłaszcza posiadających uprawnienia związane z kartą Warszawiaka. Od lutego 2022 po zakwalifikowaniu się projektów Warszawy w gronie innych 12 miast świata do Programu Bloomberg – J. Hopkins University „Innovation Training” zapewniającego kompletne wsparcie dla miasta, pełni rolę „Innovation Lead” w 12-osobowym interdyscyplinarnym zespole miasta przeznaczonym do budowy i wdrażania i innowacji miejskich.