Grzegorz P. Kubalski

Zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich

Prawnik, ekspert w zakresie zarządzania publicznego w samorządzie terytorialnym, czynny samorządowiec. Absolwent Wydziału Fizyki UW oraz Wydziału Prawa i Administracji UW. Ekspert samorządowy związany od roku 2008 ze Związkiem Powiatów Polskich, obecnie Zastępca Dyrektora Biura tej organizacji. Regularnie uczestniczy w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, m.in. jako członek Zespołu ds. Społeczeństwa Informacyjnego, oraz w pracach parlamentarnych, ekspert w pracach nad stworzeniem Systemu Monitoringu Usług Publicznych. W minionych latach udzielał wsparcia eksperckiego m.in. Kancelarii Prezydenta RP, Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, Głównemu Urzędowi Statystycznemu i Małopolskiej Szkole Administracji Publicznej. W samach swojej działalności samorządowej był m.in. Przewodniczącym Rady Powiatu Legionowskiego i Wójtem Gminy Jabłonna. Obecnie członek Zarządu Powiatu Legionowskiego.