Grzegorz Czwordon

Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji KPRM

Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, a także podyplomowych studiów z zakresu zarządzania projektami unijnymi, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz public relations. W latach 2007-2012 związany z samorządem terytorialnym, gdzie zajmował się procesem inwestycyjnym, zamówieniami publicznymi, drogami publicznymi i funduszami unijnymi. Od 2012 roku w Departamencie Telekomunikacji w resorcie cyfryzacji, a obecnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zajmuje się wsparciem i finansowaniem projektów szerokopasmowych, legislacją związaną z procesem inwestycyjnym w zakresie telekomunikacji oraz kwestiami związanymi z polem elekromagnetycznym. Od 2021 roku Zastępca Dyrektora Departamentu Telekomunikacji w KPRM.