Dr Tomasz Kulisiewicz

Sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka, Polskie Towarzystwo Informatyczne

Absolwent informatyki Budapeszteńskiego Uniwersytetu Technicznego (1974), doktorat z informatologii na Uniwersytecie Warszawskim (2015). Analityk rynku informatycznego i komunikacji elektronicznej, współpracownik zespołów badawczych oraz firm analitycznych i doradczych, wykładowca. Zajmuje się m. in. zagadnieniami usług e-administracji oraz wykorzystania otwartych danych, a także historią informatyki w Europie Środkowej i Wschodniej. Współzałożyciel i ekspert Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem, sekretarz Sektorowej Rady ds. Kompetencji - Informatyka przy Polskim Towarzystwie Informatycznym, członek Rady Sądu Domenowego przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.