Marcin Wojtkowiak

Wójt Gminy Czerwonak

Absolwent socjologii na Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i administracją publiczną na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu oraz administracji publicznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Absolwent studiów MBA Collegium Humanum w Warszawie.

Od 2006 roku związany z samorządem terytorialnym – do 2018 roku radny i Przewodniczący Rady Gminy Czerwonak, a od 2018 do chwili obecnej Wójt Gminy Czerwonak. Członek Zarządu Związku Międzygminnego Puszcza Zielonka w Murowanej Goślinie, członek Zarządu i Skarbnik Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz członek Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych w Dopiewie.

Od 2011 roku ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej reprezentujący pracodawców. Od 2014 do 2019 roku pełnił także funkcję koordynatora PKA ds. współpracy z pracodawcami oraz Wiceprzewodniczącego Zespołu ds. pracodawców PKA. Od 2016 roku ekspert oceniający wnioski o dotacje unijne dla kilku instytucji pośredniczących w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Centrum Projektów Europejskich). Jako trener współpracuje także w zakresie projektów i szkoleń skierowanych do jednostek samorządu terytorialnego z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej.