Łukasz Kiwicz

Radca w Wydziale Telekomunikacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

W branży telekomunikacyjnej od 2013 r. Doświadczenie zdobywał pracując w sektorze prywatnym jak i publicznym. W Departamencie Polityki Konsumenckiej UKE kompleksowo zajmował się kampaniami edukacyjno-informacyjnymi skierowanymi do konsumentów. Obecnie Radca w Wydziale Telekomunikacji Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kierownik projektu „Sprawna telekomunikacja mobilna jako klucz do rozwoju i bezpieczeństwa”.