Dr inż. Kajetan Wojsyk

Wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie

Absolwent Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej.

W czasie 45 lat był kolejno pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Częstochowskiej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej (później Akademii im. Jana Długosza) w Częstochowie. Aktualnie wykładowca Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania w Warszawie.

Równolegle – od roku 1994 pracownik podmiotów administracji publicznej. Dokonania kierowanego przez niego zespołu w zakresie informatyzacji Urzędu Miasta Częstochowy były wielokrotnie nagradzane (np. Złoty Laur Teleinfo dla najlepiej zinformatyzowanej jednostki administracji publicznej i instytucji użyteczności publicznej, Lider Informatyki Computerworld, Złota @, międzynarodowa nagroda EuroCrest Award).

Były wieloletni wicedyrektor Centrum e-Zdrowia (dawniej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia) w Warszawie i ekspert ds. jakości danych w tym Centrum. Pracował między innymi w Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, współpracował z Fundacją Wspierania Wsi, Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej, współpracuje z Centrum Edukacji Samorządowej oraz z Centrum Promocji Informatyki. Był doradcą Ministra Cyfryzacji oraz pełnomocnikiem Ministra Zdrowia ds. otwartości danych publicznych. Członek zarządów Naukowego Centrum Prawno – Informatycznego, Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego, członek Stowarzyszeń "Geodeci dla RP", Archiwizjoner, „Miasta w Internecie”, SilGIS, Rady Naukowej SIP Lex oraz Rady Forum Teleinformatyki.

Autor wielu artykułów, współautor komentarzy do ustaw, a także prelegent na prestiżowych konferencjach dotyczących prawa informatycznego, ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych, interoperacyjności systemów teleinformatycznych, dostępu do informacji publicznej, jakości danych w systemach teleinformatycznych.

Trzykrotnie nominowany do Nagrody im. Marka Cara i jej laureat w 2005 roku. Uhonorowany Medalem 70-lecia Polskiej Informatyki, Brązową Odznaką PTI, odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi.