Rafał Pawlak

Kierownik Zakładu Badań Systemów i Urządzeń oraz Kierownik ds. technicznych akredytowanego Laboratorium Badań Urządzeń Telekomunikacyjnych Instytutu Łączności – PIB

Absolwent Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Od początku kariery zawodowej związany z badaniami urządzeń radiowych w zakresie spełnienia wymagań zasadniczych dyrektyw radiowych, w tym aktualnie obowiązującej 2014/53/UE (RED). Ponad dwudziestoletnie doświadczenie pomiarowe w dziedzinie radiokomunikacji. Autor wielu artykułów oraz prezentacji. Prelegent licznych konferencji, seminariów i szkoleń poświęconych tematyce badań i ocen zgodności urządzeń radiowych, technice antenowej i zagadnieniom związanym z polami elektromagnetycznymi (PEM). Przewodniczący Komitetu Technicznego nr 183 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Współpracuje jako ekspert z Polskim Centrum Akredytacji. Od 2016 r. zaangażowany w uruchomienie pilotażowego systemu monitoringu stacjonarnego PEM oraz kampanie pomiarowe PEM na obszarze całej Polski z wykorzystaniem metodyki selektywnej. Kierownik projektu, którego produktem jest System Informacyjny o Instalacjach wytwarzających Promieniowanie ElektroMagnetyczne (SI2PEM).