Dr Ewa Weber

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

Manager z doświadczeniem w tworzeniu, a następnie w nadzorowaniu rozwoju procesów biznesowych zarówno w administracji, jak i w biznesie. Doświadczenie w realizacji wielu innowacyjnych rozwiązań i wdrożeń w zakresie Smart City, ITC, cyberbezpieczeństwa, HR, a także w tworzeniu strategii informatyzacji miasta. Obecnie Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice. Koordynuje realizację zadań w zakresie: nadzoru właścicielskiego, edukacji, zdrowia, bezpieczeństwa, spraw społecznych, kultury, sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Doktor nauk ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, a także studia podyplomowe na kierunku administracji i zarządzania na Uniwersytecie Śląskim oraz wywieranie wpływu i psychologia w biznesie w Wyższej Szkole Bankowej. Wieloletni pracownik samorządowy oraz wykładowca w zakresie prawa samorządowego, a także metod skutecznego wdrażania systemów zintegrowanych, szeroko pojętej e-administracji, zarządzania organizacją, polityki społecznej, finansami publicznymi.