Sławomir Świder

Zastępca dyrektora Biura Obsługi Informatycznej i Telekomunikacyjnej Urzędu Miasta Rzeszowa

Absolwent Politechniki Rzeszowskiej kierunek - Informatyka oraz Politechniki Wrocławskiej z zakresu telekomunikacji. Jest autorem koncepcji Miejskiej Sieci Teleinformatycznej - opartej na systemach bezprzewodowej transmisji danych, która stanowi podstawę dla wdrażania wielu projektów z zakresu SmartCity w Rzeszowie.