Sylwester Szczepaniak

Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city w Biurze Unii Metropolii Polskich

Radca prawny, wieloletni był pracownik Ministerstwa Cyfryzacji, gdzie uczestniczył lub koordynował ok. 30 dużych projektów legislacyjnych z zakresu e-administracji, m.in. projekt e-płatności, mDokumenty, projekty związane z informatyzacją i ochroną danych osobowych oraz identyfikacją elektroniczną.