Monika Kamińska

Dyrektor Biura ds. Smart City, Urząd Miejski w Białymstoku

Od 2004 roku pracownik administracji samorządowej różnego szczebla. W latach 2012- 2015 dyrektor Departamentu Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Inicjatorka innowacyjnych zmian w Urzędzie Miejskim w Białymstoku. Wraz z pracownikami Biura ds. Smart City sprawuje nadzór nad Centrum Usług Informatycznych w Białymstoku. Uczestnik projektów GovTech inno_Lab, Partnerskiej Inicjatywy Miast i Intelligent Cities Challenge.

Absolwentka studiów podyplomowych UX design i analityka internetowa na Politechnice Białostockiej oraz Zarządzanie Projektami IT na WSE w Białymstoku.