Jacek Orłowski

Kierownik Działu Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych NASK-PIB i wicedyrektor Programu GovTech Polska

Kierownik Działu Komunikacji i Kompetencji Cyfrowych oraz Działu Współpracy z Podmiotami Otoczenia EZD w Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej Państwowym Instytucie Badawczym, a także wicedyrektor Programu GovTech Polska realizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Były redaktor naczelny miesięcznika „IT w Administracji” oraz wieloletni redaktor pism komputerowych i autor artykułów. Inicjator i wiceprzewodniczący Sekcji Informatyków Administracji Publicznej Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Autor bloga Orlowski.info oraz współautor kanału wideo #ITpogo. Specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji elektronicznej i transformacji cyfrowej sektora publicznego. Ekspert w zakresie systemów zarządzania treścią i budowy stron internetowych. W latach 90. brał czynny udział w rozwoju rynku teleinformatycznego we Wrocławiu. Ma za sobą także kilkuletnie doświadczenie w międzynarodowej korporacji telekomunikacyjnej jako administrator sieci i systemów.